Antivírusy

Anti-Spam

Kaspersky Anti-Spam 3.0 zajišťuje důkladnou a přesnou ochranu před nevyžádanou poštou od uživatelů podnikových systémů elektronické pošty a veřejných e-mailových služeb.

Program je součástí balíku:

Kaspersky Total Space Security
Kaspersky Anti-Spam pro Linux

 

Ks: 144 € s DPHFiltrování na základě seznamů: Vykonává se kontrolní porovnání adres IP odesílatelů se seznamy blokovaných odesílatelů nevyžádané pošty, jež jsou udržovány poskytovateli internetových služeb a veřejnými organizacemi (tzv. DNSBL, neboli DNS-based Blackhole Lists). Správci systémů mohou přidávat adresy hodnověrných odesílatelů do seznamu bezpečných adres, čímž zajišťují, že jejich zprávy budou vždy doručeny bez aplikace blokovacích filtrů.

Technologie SPF a SURBL: Proces filtrování zahrnuje rovněž ověřování odesílatelů pomocí technologie Sender Policy Framework. Detekce adres IP známých odesílatelů nevyžádané pošty pomocí DNSBL je doplňována technologií SURBL (Spam URI Real-time Block List), která dokáže identifikovat adresy URL nevyžádané pošty v rámci textu samotné zprávy.

Analýza formálních příznaků:
Tento program rozpoznává nevyžádanou poštu podle typických vlastností, jako jsou porušené adresy odesílatelů či nepřítomnost adresy IP odesílatele v DNS, výjimečně vysoký počet cílových příjemců či skryté adresy. Do úvahy lze vzít rovněž velikost a formát zpráv.

Analýza signatur: Databáze jazykových signatur jsou aktualizovány nepřetržitě. Na základě využití signatur nevyžádané pošty je tento program dokoce schopen rozpoznat upravené verze zpráv nevyžádané pošty, které byly takto pozměněny za účelem průchodu blokovacími filtry nevyžádané pošty.

Jazyková heuristická analýza: Tento program kontroluje v rámci zpráv přítomnost slov a frází, jež jsou typické pro zprávy nevyžádané pošty. Analýza probíhá jak pro obsah samotné zprávy, tak i pro případné přílohy.

Nevyžádaná pošta v grafické podobě: Databáze signatur nevyžádané pošty v grafické podobě propůjčuje programu nástroj k blokování zpráv obsahujících nevyžádané informace v grafické podobě představující typ nevyžádané pošty, která se v průběhu doby posledních několika let stává čím dále běžnější.

Požadavky UDS v reálném čase: Technologie Urgent Detection System (UDS) je aktualizována informacemi o zprávách nevyžádané pošty doslova několik sekund poté, kdy se poprvé objeví na Internetu. Zprávy, jimž nelze přidělit definitivní status (ve smyslu nevyžádaná pošta či běžná pošta), lze zkontrolovat právě pomocí UDS.


Flexibilní řízení: Naše síťové rozhraní umožňuje správcům sítě řídit aplikaci buď lokálně či pomocí vzdáleného přístupu. Úroveň filtrování lze nastavovat velmi snadno, stejně jako blokovací seznamy a seznamy bezpečných položek. Rovněž je možné blokovat/povolovat jednotlivá pravidla filtrování a automaticky blokovat poštu kódovanou v asijských jazykových sadách.

Správa skupin uživatelů: Správce má možnost vytvářet skupiny uživatelů buď na základě využití seznamů adres nebo doménových masek (na příklad, XXX@domena.com) a přiřadit každé skupině individuální nastavení a pravidla filtrování.

Volitelné možnosti zpracování nevyžádané pošty: Tento program lze nastavit tak, aby nevyžádanou poštu zpracovával buď v podobě automatického odstraňování, přesměrování do karanténní složky s poznámkou určenou uživateli, nebo ji může odeslat do e-mailového klienta k dalšímu filtrování.

Podrobné protokoly: Správci mohou snadno monitorovat samotnou aplikaci a stav ochrany a licence pomocí protokolů ve formátu HTML nebo případně na základě zobrazení souborů evidenčních záznamů. Údaje lze exportovat ve formátech CSV a Excel.

Aktualizace databází podle stanoveného harmonogramu: Aktualizace antivirových databází lze stahovat podle harmonogramu stanoveného správcem (ve výchozím nastavení se aktualizují každých 20 minut). Není-li možné rozhodnout o zatřídění podezřelé zprávy, odesílá program rovněž požadavky na server UDS.


Hardwarové požadavky:

 • Intel Pentium III 500 MHz processor nebo rychlejší (doporučen Intel Pentium IV 2.4 GHz)
 • Minimálně 512 MB RAM (doporučeno 1 GB RAM)

Softwarové požadavky:

Poštovní systémy:

 • Sendmail 8.13.5 s podporou Milter API
 • Postfix 2.2.2
 • Qmail 1.03
 • Exim 4.50
 • Communigate Pro 4.3.7

Operační systémy:

 • Red Hat Linux 9.0
 • Red Hat Fedora Core 3
 • Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 3
 • SuSe Linux Enterprise Server 9.0
 • SuSe Linux Professional 9.2
 • Mandrake Linux version 10.1
 • Debian GNU/Linux version 3.1
 • FreeBSD version 5.4
 • FreeBSD version 6.2
  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software