Antivírusy

KAV pro Checkpoint Firewall

Kaspersky Anti-Virus for Check Point Firewall-1 zajišťuje vysoce kvalitní antivirovou ochranu pro veškerý provoz využívající protokolů HTTP, FTP a SMTP, který prochází přes Check Point Firewall-1. Toto řešení odhaluje škodlivé programy, spyware, adware, tzv. joke programs ("žertovné programy") atd.

Program je součástí balíku:

Kaspersky Total Space Security
Kaspersky Security pro Internet Gateway

 

Ks: 216 € s DPHAntivirová kontrola příchozího a odchozího provozu: Aplikace kontroluje přítomnost virů v příchozím a odchozím síťovém provozu, přičemž zpracovává požadavky CVP od brány firewall. Kontrolované objekty zahrnují síťový provoz, těla zpráv elektronické pošty a jejich přílohy včetně komprimovaných a archivovaných souborů. Tento program neodhaluje pouze infikované objekty, ale také objekty, jež lze zatřídit jako podezřelé, chráněné nebo poškozené.

Ochrana před potenciálně škodlivými programy: Správci mohou vybrat, zda se bude používat standardní nebo rozšířený soubor antivirové databáze. Tím je umožněno odhalovat nejen škodlivé programy, ale zároveň i potenciálně škodlivý software, spyware, "žertovné programy" (joke programs) atd.

Vyloučení určitých typů souborů pro rychlejší kontroly: Je možné vyloučit z rozsahu kontrol archivované soubory úplně, nebo nastavit program tak, aby kontroloval pouze archivy do určitého počtu vnořených úrovní vnitřní struktury. Program lze nastavit na kontrolu pouze některých typů souborů (typ souboru je definován vnitřní strukturou), což znamená, že jsou kontrolovány pouze objekty náchylné k napadení viry.

Omezení času stráveného kontrolou každého objektu: Správce může nastavit hodnotu maximálního času trvání kontroly každého objektu, aby tím minimalizoval případné vyrušení uživatele při práci.

Průběžná kontrola: Výkon aplikace se dále zvyšuje prováděním kontroly objektů v paměti RAM, aniž by docházelo k jejich ukládání na pevný disk.

Inteligentní algoritmy: Během kontroly jsou bezpečné objekty předávány dále ke koncovému uživateli pomocí inteligentních algoritmů urychlujících průběh činnosti aplikace bez jakéhokoli obětování kvality detekce.

Možnosti zpracování infikovaných objektů: Napadené objekty lze buď odstranit nebo léčit od napadení. Jednou z možností je i ignorování výsledku kontroly - tj. odeslání daného objektu ke koncovému uživateli bez jakéhokoli zpracování.

Záložní kopie
: Před zpracováním (odstraněním nebo léčením) infikovaných objektů je možné vytvořit jejich záložní kopie. Správce může nastavit zálohování kopií zvlášť pro každý přenosový protokol.


Pohodlná správa: Ovládací rozhraní je založeno na nástroji Microsoft Management Console 1.2, jenž je důvěrně známý pro většinu systémových správců.

Rozšiřitelnost: Správci systémů mohou volitelně spouštět současně několik kopií antivirového softwarového mechanismu a několik instancí serverů CVP (které mohou pracovat na různých fyzických serverech).

Automatické aktualizace antivirových databází: Aktualizace antivirových databází lze do pracovních stanic stahovat buď přímo ze serverů společnosti Kaspersky Lab nebo z určené složky v místní síti.Jsou-li aktualizace poškozené nebo neúplné, je možné zvolit návrat k předchozí úplné verzi antivirových databází.

Sofistikovaný systém upozornění: Tento software je schopen odesílat správci systému upozornění o jakýchkoli kritických událostech v rámci činnosti aplikace, a to buď pomocí standardních nástrojů v Check Point Firewall-1® nebo prostřednictvím e-mailu.

Zdokonalený systém protokolů: Flexibilní nastavení týkající se konfigurace statistik a protokolů umožňují správcům systému volit požadovanou úroveň podrobností shromažďovaných údajů a výsledných protokolů.


Hardwarové požadavky:

Administrační server:

 • Intel Pentium processor, 300 MHz nebo rychlejší
 • Minimálně 512 MB RAM
 • Minimálně 20 MB volného místa na pevném disku
 • Minimálně 1 GB volného místa na pevném disku pro dočasné a zálohované soubory

Administrační konzole:

 • Intel Pentium II processor, 300 MHz nebo rychlejší
 • 256 MB RAM
 • 10 MB volného místa na pevném disku

Softwarové požadavky:

Administrační server:

 • Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows XP Professional Edition Service Pack 2 nebo vyšší
 • Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition nebo vyšší
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition nebo vyšší

Administrační konzole:

 • Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows XP Professional Edition Service Pack 2 nebo vyšší
 • Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition nebo vyšší
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition nebo vyšší

 

  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software