Antivírusy

KAV pro Lotus Notes/Domino

Kaspersky® Anti-Virus for IBM Lotus Domino zajišťuje antivirovou ochranu pro uživatele serverů IBM Lotus Domino v rozsáhlých podnikových sítích s komplexními topologiemi a vysokými úrovněmi zatížení.

Program je součástí balíku:

Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security
Kaspersky Security pro Mail Server

 

Ks: 384 € s DPHAntivirová kontrola provozu elektronické pošty: Tato aplikace kontroluje, zda ve vlastních e-mailových zprávách a jejich přílohách (včetně komprimovaných a archivovaných příloh) nejsou přítomné viry a další typy škodlivých programů (např. tzv. adware, spyware). Správci navíc mohou spouštět podle potřeby kontroly veškerých zpráv uložených na serveru.

Kontrola databází a dalších objektů: Tato aplikace zajišťuje nejen antivirovou kontrolu e-mailů, ale navíc i veškerých dalších objektů IBM Lotus Domino včetně databází, provozu probíhajícího mezi servery Lotus Domino během replikace (pouze skupinové nebo distribuované konfigurace), skriptů IBM Lotus Domino a objektů OLE.

Sledování stavu ochrany v reálném čase: Správce může přijímat poplašné zprávy vždy, když je detekována infikovaná zpráva, a tak lze souvisle sledovat stav antivirové ochrany a bez odkladu reagovat na veškeré události vyžadující pozornost.

Výběr možností zpracování pro infikované objekty: Jestliže se detekuje infikovaný objekt, je možné jej vyléčit, odstranit, nebo doručit bez jakýchkoli změn příjemci v závislosti na nastaveních aplikace. Program lze nakonfigurovat tak, aby ukládal záložní kopie infikovaných objektů, než je zpracuje, čímž je zajišťována možnost jejich obnovení, pokud nastanou chyby při zpracování nebo jiné problémy.

Izolace infikovaných a podezřelých objektů:
Veškeré informace o výsledcích antivirových kontrol jsou ukládány na pevný disk počítače. Správe může prohlížet a případně mazat všechny infikované, poškozené a podezřelé objekty odhalené během kontrol, které jsou proto přesunuty do karanténní složky.


Filtrování zpráv na základě formálních atributů:  Aplikaci lze nastavit tak, aby blokovala doručování určitých kategorií elektronické pošty: e-maily, které obsahují přílohy určitých typů (např. spustitelné soubory), které přesahují správcem stanovenou mezní velikost nebo obsahují zakázané typy objektů.

Prevence rozšíření virů: Aby se zabránilo dalšímu šíření virové nákazy, dokáže Kaspersky Anti-Virus for IBM Lotus Domino blokovat přijímání či odesílání e-mailu, pokud četnost odesílání/přijímání přesahuje určitou hodnotu stanovenou správcem.


Pohodlné řízení: Kaspersky Anti-Virus for IBM Lotus Domino lze nastavovat a spravovat buď lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím rozhraní IBM Lotus Domino.Správce může řídit několik kopií tohoto produktu, jež jsou nainstalovány na různých serverech, z jedné pracovní stanice.

Automatické aktualizace antivirových databází: Antivirové databáze lze aktualizovat buď ručně nebo automaticky (dle daného harmonogramu), a to z internetových serverů společnosti Kaspersky Lab nebo ze stanovených počítačů v rámci místní sítě. Během aktualizací se ověřuje integrita databází a vždy existuje možnost návratu k předchozí verzi databáze.

Rozšiřitelnost: Tato aplikace podporuje skupinové servery, sítě s distribuovanou architekturou a virtuální servery. Dále je možné spouštět současně několik kopií antivirového softwarového mechanismu, aby se tak zajistilo úspěšné vykonávání funkcí v rámci sítí s vysokou úrovní zatížení.

Univerzální systém protokolů: Aplikace je schopna připravovat různé statistické protokoly týkající se stavu antivirové ochrany a infikovaných objektů detekovaných v rámci provozu elektronické pošty. Správce má možnost nastavit četnost a čas vytváření protokolů.


Hardwarové požadavky:

Některý z níže uvedených operačních systémů:

  • Windows 2000 (Service Pack 4 nebo vyšší)
  • Windows 2000 Advanced Server (Service Pack 4 nebo vyšší)
  • Windows Server 2003 Standard Edition
  • Windows Server 2003 Enterprise Edition

Některou z níže uvedených verzí IBM Lotus Domino:

  • Verze 6.5 nebo vyšší
  • Verze 7.0 nebo vyšší

Poznámka: Verze 8.x zatím není podporována (podpora se očekává koncem roku 2010)

 

Softwarové požadavky:

  • Procesor: Intel Pentium 300 MHz nebo rychlejší
  • 64 MB RAM (doporučeno 128 MB RAM)
  • 11 MB volného místa na pevném disku pro instalaci aplikace

 

  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software