Antivírusy

KAV pro Microsoft ISA Server

Kaspersky® Anti-Virus for Microsoft ISA Server zajišťuje kompletní kontrolu dat vstupujících do místní sítě z Internetu prostřednictvím protokolů HTTP a FTP.

Aplikace podporuje všechny verze Microsoft ISA serverů:

 • Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition SP1
 • Microsoft ISA Server 2006 Enterprise Edition SP1
 • Microsoft ISA Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft ISA Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft ISA Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft ISA Server 2000 Enterprise Edition

Program je součástí balíku:

Kaspersky Total Space Security
Kaspersky Security pro Internet Gateway

 

Ks: 216 € s DPHAntivirová kontrola v reálném čase: Tento program kontroluje přítomnost veškerých typů škodlivých programů v datovém provozu probíhajícím přes Microsoft ISA Server a případně je odstraňuje. Kontrolované objekty zahrnují i archivované a komprimované soubory prakticky všech formátů.

Detekce potenciálně škodlivého software: Tato aplikace nezajišťuje ochranu pouze proti známým virům, ale také proti potenciálně škodlivému softwaru, jako jsou programy šíříci reklamní zprávy, software shromažďující informace o uživatelských počítačích, nástroje pro vzdálené sledování a řízení napadených počítačů a další pomůcky používané počítačovými zločinci. Tento software lze odhalovat pomocí kontrol na základě využití rozšířených antivirových databází.

Moderní technologie: Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server využívá k ochraně uživatelů před škodlivými programy zcela aktuální technologie. Jak prokázaly srovnávací testy, technologie Kaspersky® Anti-Virus Engine, na níž je toto řešení založeno, zajišťuje jednu ze světově nejvyšších úrovní pravděpodobnosti odhalení škodlivých kódů.

Ochrana serverových polí (k dispozici pouze s Microsoft ISA Server Enterprise Edition): Kaspersky Anti-Virus for Microsoft Server je volitelným řešením pro zajištění spolehlivé ochrany serverů ISA, které plní funkci součástí serverových polí. Správa nastavení ochrany a aktualizace antivirovch databází probíhá centrálně pro všechny servery v daném poli.


Spouštění několika kopií antivirového softwarového mechanismu: V případě víceprocesorových serverů lze spouštět současně několik kopií antivirového softwarového mechanismu (ve výchozím nastavení lze spustit najednou čtyři kopie antivirového mechanismu). Současné spuštění několika kopií antivirového softwarového mechanismu je možné díky rozšiřitelnosti tohoto řešení.

Výběr objektů ke kontrole a důvěryhodných serverů: Ke snížení zatížení serveru má správce možnost vyloučit z rozsahu kontrol typy objektů, které nepřestavují potenciální bezpečnostní riziko. Aplikaci lze rovněž nastavit tak, aby nekontrolovala provoz plynoucí od serverů nacházejících se na seznamu důvěryhodných serverů.

Nastavení pravidel pro jednotlivé skupiny: Správce může vytvářet skupiny uživatelů a nastavit pro každou z nich samostatná pravidla pro kontrolu v závislosti na bezpečnostích zásadách platných v dané organizaci.
Optimalizace pro Intel XeonTM (dostupné výhradně s Microsoft ISA Server 2004 Standard/Enterprise Edition): Aplikace Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server Enterprise Edition je optimalizována pro víceprocesorové servery založené na technologii Intel Xeon. Rozšiřitelnost a vysoký výkon této aplikace z ní činí optimální volbu pro prostředí s vysokou zátěží.


Centrální správa: Aplikaci lze spravovat buď lokálně nebo pomocí vzdáleného přístupu. Správce může nastavovat parametry ochrany pro všechny servery v daném poli (pouze u Microsoft ISA Server Enterprise Edition), definovat bezpečnostní zásady pro každou ze skupin uživatelů, zobrazovat protokoly o chodu aplikace a aktualizovat antivirové databáze.

Systém upozornění a protokolů: Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server využívá jako monitorovací nástroj komponentu systému Windows performance counters. Veškeré důležité zprávy vztahující se k činnosti programu
Kaspersky Anti-Virus se zaznamenávají do evidence informací o jednotlivých aplikacích v systému Windows.

Automatické aktualizace: Antivirové databáze a moduly programů lze aktualizovat centrálně. V závislosti na nastavení aplikace lze proces aktualizace spouštět automaticky, nebo na základě zvláštních požadavků, a to přes Internet z vyhrazených serverů společnosti Kaspersky Lab, nebo z místních aktualizačních serverů specifikovaných správcem systému. Společnost Kaspersky Lab vydává aktualizace v hodinových intervalech.


Hardwarové požadavky:

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition Service Pack :

 • CPU: Intel Pentium III 550MHz
 • 512 MB RAM
 • 50 MB volného místa na pevném disku pro instalaci programu
 • 200 MB volného místa na pevném disku pro dočasné soubory

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition Service Pack 1:

 • CPU: Intel Pentium III 733MHz
 • 512 MB RAM
 • 50 MB volného místa na pevném disku pro instalaci programu
 • 200 MB volného místa na pevném disku pro dočasné soubory

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition:

 • CPU: Intel Pentium III 550MHz
 • 512 MB RAM
 • 50 MB volného místa na pevném disku pro instalaci programu
 • 200 MB volného místa na pevném disku pro dočasné soubory

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition:

 • CPU: Intel Pentium III 733MHz
 • 512 MB RAM
 • 50 MB volného místa na pevném disku pro instalaci programu
 • 200 MB volného místa na pevném disku pro dočasné soubory

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition:

 • CPU: Intel Pentium III 300MHz
 • 256 MB RAM
 • 50 MB volného místa na pevném disku pro instalaci programu
 • 200 MB volného místa na pevném disku pro dočasné soubory

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Enterprise Edition:

 • CPU: Intel Pentium III 300MHz
 • 256 MB RAM
 • 50 MB volného místa na pevném disku pro instalaci programu
 • 200 MB volného místa na pevném disku pro dočasné soubory

Softwarové požadavky:

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition Service Pack :

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 R2

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition Service Pack 1:

 • Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition:

 • Microsoft Windows Server 2000 with Service Pack 4 or higher
 • Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition:

 • Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition:

 • Microsoft Windows Server 2000 Service Pack 4 nebo vyšší Microsoft Windows 2000 Advanced Server Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows Server 2003 bez service packu
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition Service Pack 1
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition Service Pack 2

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Enterprise Edition:

 • Microsoft Windows Server 2000 Service Pack 4 nebo vyšší Microsoft Windows 2000 Advanced Server Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition Service Pack 1
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition Service Pack 2

 

 

  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software