Antivírusy

KAV pro Novell Netware

Kaspersky® Anti-Virus for Novell NetWare byl vyvinutý specificky k poskytování antivirové ochrany pro souborové servery provozované na platformě operačního systému Novell NetWare.

Program je součástí balíku:

Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security
Kaspersky Anti-Virus pro File Server

 

Ks: 307,8 € s DPHOchrana v reálném čase: Tato funkce poskytuje v reálném čase ochranu před škodlivými programy, kontrolu souborů ohledně přítomnosti virů a podle potřeby zpracování nebo odstranění infikovaných objektů.

Kontroly na základě zvláštního požadavku: Antivirové kontroly systému souborů serveru lze provádět na základě stanoveného harmonogramu, nebo zvláštních požadavků.

Záložní kopie: Předtím, než jsou objekty zpracovány nebo odstraněny, lze uložit jejich záložní kopie, aby správci následně mohli využít z nich získané informace využít pro další zkoumání.

Karanténa pro nebezpečné objekty: Veškeré nebezpečné nebo potenciálně nebezpečné objekty odstraněné touto aplikací lze ukládat do karanténní složky


Správa vytížení systému: Aplikace umožňuje správcům řídit využívání procesoru serveru samotným programem, čímž dochází k přímému ovlivňování výkonnosti programu.

Souběžná několikanásobná antivirová kontrola:
Souběžná několikanásobná antivirová kontrola napomáhá ke zvýšení celkové výkonnosti, neboť umožňuje současné zpracování požadavků od několika pracovních stanic. Rychlost a rozsah kontrol jsou omezené pouze schopnostmi daného hardwaru serveru.

Podpora více procesorů: Tato aplikace umožňuje správcům, aby ke zvýšení výkonnosti antivirové ochrany ve víceprocesorovém prostředí spouštěli současně několik antivirových softwarových mechanismů najednou, a tak využívali výhod rozloženého zpracování dat.

Správa vytížení systému: Aplikace umožňuje správcům řídit využívání procesoru serveru samotným programem, čímž dochází k přímému ovlivňování výkonnosti programu.

Vysoká spolehlivost: Nová generace antivirového řešení Kaspersky Anti-Virus for Novell NetWare vykonává antivirový softwarový mechanismus uvnitř chráněné adresní oblasti. Tento přístup zvyšuje spolehlivost aplikace, neboť programy a souborový server nejsou v případě výskytu dysfunkcí během kontroly nijak ovlivněny.


Centralizovaná a vzdálená správa: Aplikace je bez dalších doplňků slučitelná s Novell Directory Service (NDS), díky čemuž lze tento program spravovat prostřednictvím ConsoleOne a rozhraní síťové správy. Systémoví správci tak mohou vzdáleně provádět instalace a konfigurace základních nastavení pro tuto aplikaci na několika serverech najednou pomocí nástroje Kaspersky Administration Kit.

Oznámení o událostech:
Správci mohou přijímat oznámení o výsledcích antivirových kontrol, případně i varování, pokud jsou odhaleny škodlivé objekty, přičemž tyto informace jsou přenášeny přes síť Novell NetWare nebo pomocí elektronické pošty.

Protokol událostí. Aplikace sestavuje podrobné protokoly s využitím výsledků antivirových kontrol prováděných na základě zvláštních požadavků a dále informací o ochraně v reálném čase a o aktualizacích antivirové databáze.

Automatické aktualizace databází:
Aktualizace antivirové databáze mohou probíhat automaticky (podle harmonogramu), nebo na základě zvláštních požadavků. Jestliže nastane chyba během stahování souboru, vybere program automaticky alternativní aktualizační server společnosti Kaspersky Lab.

Správa aktualizací: Jakmile jsou přijaty aktualizace antivirové databáze, lze je rozeslat k ostatním serverům v síti. Vytvoří se záložní kopie aktualizačních souborů, aby bylo možné navrátit se zpět k předchozí verzi databáze (jestliže dojde na příklad k poškození dat během stahování).


Hardwarové požadavky:

 • Intel Pentium processor nebo vyšší
 • Minimálně 12 MB RAM
 • Minimálně 8 MB volného místa na pevném disku


Softwarové požadavky:

 • Operační systém: Novell NetWare 5.x, 6.0, 6.5
 • Novell Client nainstalovaný na administrátorově pracovní stanici
 • Support Pack pro:
  - Novell NetWare 5.x - Support Pack 6 nebo vyšší
  - Novell Netware 6.0 - Support Pack 3 nebo vyšší
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší (pro náhled do různých zpráv a do ovládacího prostředí)
 • Nainstalovaný Apache Web Server a Tomcat servlet container (pro instalaci a používání ovládacího prostředí)
 • Všechny servery a pracovní stanice by měly podporovat TCP/IP protokol pro centrální administraci
  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software