Antivírusy

KAV pro Samba Server

Kaspersky Anti-Virus pro Samba Server je určený k ochraně oblastí souborových úložišť na serverech Samba, které pod operačním systémem Linux emulují souborové servery Windows. Uživatelé platforem Windows s heterogenními sítěmi tak mají k dispozici bezpečný a transparentní přístup k datům uloženým na souborových serverech se systémem Linux. Kaspersky Anti-Virus je se servery Samba snadno slučitelný a nevyžaduje nové sestavení ani serveru Samba, ani jakýchkoli součástí operačního systému.

Program je součástí balíku:

Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security
Kaspersky Anti-Virus pro File Server

 

Ks: 307,8 € s DPHOchrana souborů v reálném čase: Tato aplikace zachytává požadavky na přístup k oblastem souborových úložišť Samba, analyzuje soubory, ke kterým se přistupuje, zda neobsahují škodlivý kód, a infikované objekty dezinfikuje nebo odstraňuje. Podezřelé objekty jsou uloženy do karanténní oblasti k další analýze.

Kontrola souborů na vyžádání: Tato aplikace kontroluje ve specifikovaném čase (nebo na základě zvláštních příkazů) a ve specifikované oblasti přítomnost infikovaných a podezřelých objektů. Objekty analyzuje a dezinfikuje a odstraňuje je, nebo je izoluje do karantény za účelem další analýzy.
Optimalizace antivirové kontroly: Technologie iCheckerTM podstatně zkracuje čas nutný pro duplicitní kontroly každého objektu tím, že se kontrolují pouze ty soubory, u kterých došlo od poslední kontroly ke změně.

Karanténa: Infikované, podezřelé nebo poškozené objekty odhalené v systému souborů mohou být přemístěny do složky karanténa, kde jsou zpracovány v souladu s pravidly definovanými správcem.

Záložní úložiště: Toto řešení ukládá kopie infikovaných objektů do záložního úložiště předtím, než jsou tyto objekty dále zpracovány nebo odstraněny, a díky tomu je lze případně na základě zvláštního požadavku obnovit, jestliže proces dezinfikování selže.


Vzdálená správa: Kaspersky Anti-Virus for Samba Server lze nastavovat buď tradičním způsobem, tj. prostřednictvím konfiguračního souboru aplikace, nebo pomocí síťového rozhraní.

Aktualizace antivirových databází: Aktualizace antivirové databáze lze stahovat ze serverů společnosti Kaspersky Lab prostřednictvím Internetu nebo z lokálních aktualizačních serverů na základě zvláštních požadavků nebo automaticky dle stanoveného harmonogramu. Správci mohou zvolit typ antivirové databáze, která se má používat: standardní (pouze odhalování skutečných škodlivých kód) nebo rozšířená (databáze používány k odhalování potenciálně škodlivého softwaru, např. kategorií spyware, adware atd.). Antivirové databáze Kaspersky Lab se aktualizují v jednohodinových intervalech.


Hardwarové požadavky:

 • Pentium procesor
 • Minimálně 32MB RAM
 • Minimálně 100MB volného místa na pevném disku

 

Softwarové požadavky:

32-bit:

 • RedHat Enterprise Linux Advanced Server 4 UPD3 (kernel: 2.6.9-34EL (i386))
 • RedHat Linux 9.0. (kernel: 2.4.20-8)
 • SUSE Linux Enterprise Server 9.0 SP3. (kernel: 2.6.5-7.97)
 • SUSE Linux Professional 10.1. (kernel: 2.6.16.13-4)
 • Debian GNU/Linux 3.1 R2. (kernel: 2.4.27-2)
 • Mandriva 2006. (kernel: 2.6.12-12mdksmp)
 • FreeBSD 4.11. (kernel: GENERIC/SMP)
 • FreeBSD 5.4. (kernel: GENERIC/SMP)
 • FreeBSD version 6.1. (kernel: GENERIC/SMP)

64-bit:

 • RedHat Enterprise Linux Advanced Server 4 UPD3 (kernel: 2.6.9-34EL (amd64))
 • RedHat Fedora Core 5. (kernel: 2.6.15-1.2054_FC5)
 • SUSE Linux Professional 10.1. (kernel: 2.6.16.13-4)
 • SUSE LES 9 SP3. (kernel: 2.6.5-7.97)

 


  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software