Antivírusy

KAV pro Windows server EE
KAV pro Windows server EE

Kaspersky Anti-Virus 6.0 pro servery Windows Enterprise Edition chrání data na serverech provozovaných na platformě operačních systémů Microsoft Windows (včetně verzí x64) proti veškerým typům škodlivých programů. Tento produkt byl navržen speciálně pro výkonné podnikové servery s vysokým stupněm zátěže.


Program je součástí balíku:

Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security
Kaspersky Anti-Virus pro File Server EE

 

 

Ks: 307,8 € s DPHAntivirová ochrana v reálném čase: Kaspersky Anti-Virus 6.0 pro servery Windows Enterprise Edition kontroluje veškeré soubory, které se spouští, otevírají nebo mění, a veškeré infikované soubory dezinfikuje či odstraňuje. Dále dochází k izolaci podezřelých souborů a jejich obsahu do karanténní oblasti, kde následně probíhá další analýza.
Kontroly na základě zvláštního požadavku. Aplikace kontroluje specifikované oblasti systému souborů v souladu se stanoveným harmonogramem, nebo na základě zvláštních požadavků od správce systému.

Kontrola kritických systémových oblastí: Aplikace může jako oddělenou úlohu provádět kontrolu těch oblastí operačního systému, které jsou náchylnější vůči virovým infekcím. Kontrola objektů aktivovaných při spouštění systému na příklad zamezuje vykonání škodlivých kódů během spuštění systému a odhaluje skryté procesy. K nejnáchylnějším oblastem náleží objekty aktivované při spouštění a objekty v paměti RAM.

Prevence virových epidemií: Tato aplikace zaznamenává veškeré virové útoky, čímž správcům systémů napomáhá k možnosti rychlé reakce v podobě spuštění kontroly, aktualizace antivirové databáze nebo přepnutí na vyšší bezpečnostní úroveň.

Izolace infikovaných počítačů: Jestliže dojde k infikování některé pracovní stanice v rámci sítě, tato aplikace zablokuje na určitou dobu přístup příslušného uživatele k serverovým prostředkům. Během této doby má správce možnost identifikovat zdroj infekce a náležitě na ni reagovat.

Obnovení systému po infekci: Po detekci a odstranění škodlivého programu odstraní Kaspersky Anti-Virus pro servery Windows Enterprise Edition rovněž veškeré záznamy vytvořené daným škodlivým programem v systémových souborech nebo registrech systému. Tím se zabrání jakýmkoli možným dysfunkcím operačního systému.


Rozšiřitelnost: U víceprocesorových serverů mohou systémoví správci definovat počet kopií antivirového softwarového mechanismu, které chtějí spouštět současně, aby tím urychlili zpracování požadavků od serveru.

Rozdělení výkonu:
Tato aplikace správcům umožňuje regulovat přidělení serverových prostředků mezi antivirové řešení a další aplikace v závislosti na úrovních priority jednotlivých úkonů; antivirové kontroly mohou dále probíhat v režimu průběhu na pozadí činnosti.

Optimalizované kontroly: Technologie iSwift a iChecker zajišťují znatelně rychlejší vykonávání úloh v rámci Kaspersky Anti-Virus pro servery Windows Enterprise Edition: program vykoná úplnou kontrolu systému první kontroly spuštěné na základě zvláštního požadavku, zatímco následné kontroly se týkaji pouze nových nebo změněných souborů.

Výběr důvěryhodných procesů: Správce systému může vyloučit bezpečné procesy z rozsahu kontrol, zvláště pokud mohou být antivirovou kontrolou zpomalovány (např. kopírování zálohy, defragmentace pevného disku atd.).


Centralizovaná instalace a ovládání:¨Nástroj pro centralizovanou správu Kaspersky Administration Kit lze používat ke vzdálené instalaci aplikací a změnám nastavení pro několik serverů najednou a k ovládání aplikace po její instalaci.
Možnosti flexibilní správyKaspersky Anti-Virus pro servery Windows Enterprise Edition lze spravovat prostřednictvím nástroje Microsoft Management Console (včetně vzdálené správy), nástroje Kaspersky Administration Kit nebo pomocí příkazového řádku.

Aktualizace databází: Antivirové databáze lze aktualizovat buď na základě zvláštních požadavků nebo automaticky podle stanoveného harmonogramu z internetových serverů společnosti Kaspersky Lab nebo z lokálních serverů. Aplikace automaticky vybere poslední nahraný aktualizační server.

Flexibilní nastavení času pro antivirové kontroly
: Aby se minimalizovalo využívání serverových prostředků a maximalizovalo pohodlí uživatelů, může správce systému stanovit přesný čas počátku i konce antivirové kontroly, tudíž lze kontroly na základě zvláštních požadavků snadno provádět v době, kdy nejsou podnikové servery přetíženy, např. v noci nebo během víkendů.

Systém protokolů
: Správce systému může ovládat tuto aplikaci s využitím protokolů a na základě analýzy evidencí událostí systému Microsoft Windows nebo nástroje Kaspersky Administration Kit. Systém protokolů obsahuje funkce vyhledávání a filtrů, které zajišťují snadnou lokalizaci potřebných informací v rámci jejich značných objemů.

Informace o stavu aplikace: Aplikace obsahuje široký seznam událostí, o nichž může být správce informován pomocí systému NetSend nebo pomocí e-mailu, přičemž podporován je protokol Simple Network Management Protocol (SNMP) a platforma Microsoft Operations Manager (MOM).
Optimalizace pro Intel XeonTM (Dostupné výhradně s Windows Server Enterprise Edition): Aplikace Kaspersky Anti-Virus pro servery Windows Enterprise Edition je optimalizována pro víceprocesorové servery založené na technologii Intel Xeon. Rozšiřitelnost a vysoký výkon této aplikace z ní činí optimální volbu pro prostředí s vysokou zátěží.


Hardwarové požadavky:

Obecné požadavky:

  •   x86-kompatibilní systém s jedním nebo více procesory (např. Intel Xeon Processor a Intel Xeon Processor MP s Hyper Threading);
  • x86-64-kompatibilní systém s jedním nebo více procesory (např. Intel Xeon Processor a Intel Xeon Processor MP s EM64T a Hyper Threading);

Místo na pevném disku:

  • pro instalaci všech programových komponent - 70 MB
  • pro zálohování vkládání objektů do karantény - 400 MB (doporučeno)
  • pro uchovávání zpráv o stavu systému - 100 MB (doporučeno)

Minimální konfigurace:

  • Intel Pentium II processor 400 MHz nebo vyšší
  • 256 MB RAM

Doporučená konfigurace:

  • Intel Xeon processor 3.2 GHz nebo vyšší
  • 1-2 GB RAM

 

  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software