Antivírusy

KAV pro Windows Workstation
KAV pro Windows Workstation

Kaspersky Anti-Virus pro Windows Workstation poskytuje komplexní ochranu pracovních stanic před všemi druhy malware, potenciálně škodlivých programů, síťových útoků a nevyžádaných e-mailových zpráv a to jak uvnitř firemní sítě, tak mimo ni.Program je součástí balíku:

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

 

Ks: 336 € s DPHKaspersky Anti-Virus pro Windows Workstation využívá těch nejmodernějších technologií k ochraně pracovních stanic ve firemní síti.

Ochrana souborů: Všechny soubory jsou skenovány v reálném čase, tj. při jejich kopí rování, přesouvání, spouštění nebo změně. Dále je samozřejmě možné skenovat celé složky, pevné a síťové disky.

Ochrana e-mailové komunikace: Poštovní komunikace je filtrována na úrovni různých protokolů - POP3, IMAP, MAPI a NNTP pro příchozí poštu, SMTP protokol pro odchozí poštu včetně SSL připojení. Řešení je kompatibilní s nejpoužívanějšími poš tovními klienty a umí filtrovat soubory a odkazy přichá zející přes Instant Messengery (ICQ, MSN, QIP, Miranda...)

On-line ochrana: Program skenuje HTTP komunikaci v reálném čase za použití několika detekčních metod jako např. heuristická analýza webových stránek. Dále blokuje přístup k infikovaným stránkám, jejichž adresy jsou vedeny na černé listině, což uživatelům zajišťuje práci v bezpečném prostředí.

Ochrana před útoky hackerů: Výkonný firewall společně s IDS a IPS systémy zabezpečuje uživatele před síťovými ú toky v kterékoli počítačové síti, WiFi sítě nevyjímaje. Předdefinovaná pravidla pro více jak 250 nejpoužívnějších aplikací navíc š etří čas s nastavováním firewallu.

Kontrola přenosných zařízení : Aplikace umožňuje kontrolovat a spravovat přenosná zařízení (flash paměti, I/O zařízení) ve firemní síti. Tím je odstraněno riziko infiltrace sí tě z mimofiremních počítačů a přenosných mé dií a zároveň se tím předchází ztrátě a vynášení citlivých firemních dat.

Ochrana před phishingem: Program zabrání v přístupu k phishingovým internetový m stránkám díky své bohaté databázi phishingových adres. Phishingové odkazy dokáže filtrovat i v e-mailových zprávách.

 


Kaspersky Anti-Virus pro pracovní stanice Windows těží z nového antivirového softwarového mechanismu a celé palety optimalizačních technologí, které společně zajišťují nejú činnější využití zdrojů pracovní stanice s minimálním dopadem na její výkon.
Nový antivirový softwarový mechanismus: Tato aplikace je založena na zcela novém antivirovém softwarovém mechanismu, který výrazně zvyšuje rychlost kontroly systému, optimalizuje použití systémových zdrojů a má minimální vliv na vykonávání ostatních programů.
iSwift a iChecker: Při prvním prová dění požadavku na spuštění kontroly se zkontrolují všechny objekty automaticky. V případě následných kontrol však technologie iSwift a iChecker omezují kontrolu pouze na nové a změněné soubory. Navíc, pokud některý uživatel vyšle požadavek na použití souboru ze serveru, zkontroluje se pouze jednou, a to antivirovým řešením nainstalovaným na serveru.
Správa prostředků: Během období zvýšené uživatelské aktivity snižuje antivirové řešení své nároky na systémové prostředky. Kontrola probíhá v režimu kontroly na pozadí, který nijak negativně neovlivňuje práci uživatele s ostatními aplikacemi.


Sada Kaspersky Administration Kit zajišťuje možnost centralizované správy systému Kaspersky Anti-Virus pro pracovní stanice Windows, a to včetně instalace, nastavení a aktualizací veškerých řešení od společnosti Kaspersky Lab v dané síti.

Volitelné možnosti konfigurace: Správce má možnost použí vat bezpečnostní zásady a úlohy v programu k tomu, aby nastavil parametry ochrany pro skupiny pracovních stanic, spouš těl antivirové kontroly, přijímal oznámení o událostech v rámci sítě, instaloval licenční klíče a aktualizoval databáze elektronických podpisů a programové moduly.

Karanténa pro infikované a podezřelé objekty: Bezpečná úložiště pro infikované a podezřelé objekty jsou umístěna v centrálně spravované databázi. Objekty nebo jejich kopie uložené v těchto lokálních složkách nejsou přístupné uživatelům, avšak správce z nich může přesto získá vat příslušné informace.

Upozornění a hlášení: K dispozici je široká paleta zpráv, které poskytují informace o stavu a vykonávání programu. Správce systému přijímá upozornění o určitých typech událostí (na příklad odhalení viru).

Automatické aktualizace:
Aktualizace antivirových databá zí a modulů aplikace jsou k dispozici na základě požadavku nebo automaticky v souladu se specifikovaným časovým harmonogramem. Aktualizace lze stahovat buď přímo z internetových serverů společnosti Kaspersky Lab nebo z lokálního síťového serveru.


Obecné požadavky:

  •   300 MB volného místa na pevném disku
  •   CD-ROM mechanika (pro instalaci programu z CD)

Podporované operační systémy:

  • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate x64
  • Microsoft Windows Vista
  • Microsoft Windows Vista x64

Požadovaný hardware: Intel Pentium processor 800 MHz 32-bit (x86)/ 64-bit (x64) nebo výkonnější;
512 MB RAM

  • Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4 nebo vyšší)
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1 nebo vyšší)
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Požadovaný hardware: Intel Pentium processor 300 MHz nebo vyšší; 128 MB RAM

 

Ostatní:

Produkt je kompatibilní s VMware Server 1.0.1 - 1.0.5 a VMware Workstation for Windows 5.0.0, 5.5.1, 5.5.2, 6.0.0, 6.5.0.

 

  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software