Antivírusy

Mail Gateway (pouze A-V)

Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Gateway je řešením, které poskytuje kompletní ochranu uživatelů systému elektronické pošty před škodlivými programy.

Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Gateway lze instalovat na samostatný server a nevyžaduje integraci do stávajícího systému elektronické pošty. Tato aplikace podstatně zvyšuje úroveň ochrany proti dnešním počítačovým hrozbám tím, že umožňuje slučování antivirových řešení různých dodavatelů do stejné sítě.Chrání rovněž podnikový poštovní server před neoprávněným přístupem.

Vzhledem k tomu, že je tato aplikace navržena pro samostatný provoz, hodí se velmi přizpůsobivě do jakéhokoli prostředí a lze ji snadno kombinovat s programy od jiných dodavatelů nainstalovanými v ostatních uzlech sítě. Její instalace a nastavení nevyžadují nijak zvlášť široké zkušenosti se systémy Linux.

Program je součástí balíku:

Kaspersky Total Space Security
Kaspersky Security pro Mail Server

 

Ks: 384 € s DPHAntivirová kontrola: Tento program kontroluje přítomnost veškerých typů virů, škodlivých i potenciálně škodlivých programů ve všech prvcích příchozích a odchozích zpráv elektronické pošty včetně příloh, přičemž detekované výskyty případně odstraňuje.

Upozornění pro uživatele: Dojde-li k detekci podezřelého nebo infikovaného objektu, obdrží správce, odesílatel a příjemce původní zprávy informační zprávu, jejíž obsah a formát definuje správce systému.

Karanténa: Infikované a podezřelé objekty lze přesunout do karanténní složky, kde je správce může prohlížet či mazat, případně je přeposlat koncovému uživateli.

Záložní kopie: U infikovaných zpráv lze před jejich zpracováním ukládat jejich záložní kopie, díky čemuž bude možné následně obnovit důležité informace, pokud proces odvirování skončí chybou.


Podle typu přílohy: Aplikaci lze nastavit tak, aby filtrovala provoz elektronické pošty podle názvu a typu souboru přílohy, čímž se napomáhá k okamžité identifikaci objektů, u kterých je vysoká pravděpodobnost přítomnosti virů.

Podle skupiny uživatelů: Správce může definovat různá pravidla pro zpracování zpráv pro každou skupinu uživatelů systému elektronické pošty nastavením omezení v souladu s bezpečnostními zásadami a potřebami jednotlivých zaměstnanců.


Aplikaci lze nastavit tak, aby zamezovala útokům typu DoS ("odmítnutí služby") a pokusům třetích stran používat server ke spouštění neoprávněného zasílání hromadných elektronických zpráv. V některých případech se toto rovněž podílí na snížení zatížení serveru a na zvýšení rychlosti zpracování provozu elektronické pošty.

Vzdálená správa: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Gateway lze spravovat vzdáleně pomocí síťového rozhraní nebo tradičně pomocí konfiguračního souboru.

Nastavení a optimalizace aplikace: V závislosti na objemu provozu elektronické pošty a na přísnosti bezpečnostních zásad v rámci dané společnosti může správce měnit provozní parametry aplikace v rozsahu od maximálního výkonu systému do maximální úrovně ochrany uživatelů. Správce má rovněž možnost nastavit různé časové limity pro odesílání či přijímání zpráv, řídit sled úloh aplikace a omezovat počet objektů, které lze současně kontrolovat v režimu chodu na pozadí práce systému.

Nastavení aktualizací: Aktualizace charakteristických znaků jednotlivých hrozeb a modulů programu lze provádět na základě požadavku nebo automaticky podle předdefinovaného harmonogramu z internetových serverů společnosti Kaspersky Lab nebo z lokálních aktualizačních serverů specifikovaných správcem systému.


Hardwarové požadavky:

 • Intel Pentium CPU (doporučeno Pentium III nebo Pentium IV)
 • Minimálně 256MB RAM
 • Minimálně 100MB volného místa na pevném disku
 • Minimálně 500MB volného místa v systémové složce /tmp

 

Softwarové požadavky:

Jeden z následujících operačních systémů:

32-bit:

 • Red Hat Enterprise Linux Server 5.
 • Fedora 7.
 • SUSE Linux Enterprise Server 10.
 • OpenSUSE Linux 10.3.
 • Debian GNU/Linux 4 r1.
 • Mandriva 2007.
 • Ubuntu 7.10 Server Edition.
 • FreeBSD 5.5, 6.2.

64-bit:

 • Red Hat Enterprise Linux Server 5.
 • Fedora 7.
 • SUSE Linux Enterprise Server 10.
 • OpenSUSE Linux 10.3.

 

  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software