Antivírusy

Mobile Security EE

Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition představuje výkonné a spolehlivé řešení k ochraně uživatelů služebních telefonů před škodlivými programy, nevyžádanými zprávámi SMS a internetovými útoky, jež si volí za cíl mobilní platformy. Kromě toho poskytuje ochranu důvěrných údajů uložených v tzv. chytrých telefonech pro případ, že by došlo ke ztrátě nebo odcizení přístroje.

Program je součástí balíku:

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

 

Ks: 336 € s DPHProč je nezbytné chránit služební chytré mobilní telefony?
Může docházet k poškození nebo odcizení obchodních informací kritických pro danou činnost v důsledku útoku ze strany škodlivých kódů navržených specificky pro chytré telefony. Chytré telefony se mohou stát obětí internetových útoků při stahování informací z Internetu. Napadené mobilní přístroje mohou být zneužity k proniknutí za chráněné hranice sítě v rámci podnikového systému IT. Ztráta nebo odcizení chytrého telefonu znamená mimo jiné to, že cizí osoba může disponovat citlivými podnikovými informacemi. V neposlední řadě lze jmenovat značně obtěžující nevyžádané zprávy SMS.

Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition 7.0 je nástroj navržený k nápomoci společnostem při snížování těchto rizik. Jsou v něm sloučeny nejaktuálnější technologie společnosti Kaspersky Lab určené pro mobilní platformy s rozsáhlými zkušenostmi v boji proti škodlivým kódům, útokům počítačových zločinců a proti nevyžádaným zprávám. Toto řešení zabezpečuje celkovou ochranu podnikových chytrých telefonů a údajů, jež v nich jsou uloženy. Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition je úzce integrován se softwarem Kaspersky Administration Kit, čímž správcům systémů poskytuje možnost centralizovaného, autoritativního řízení ochrany kteréhokoli síťového uzlu od úrovně souborového serveru, přes pracovní stanice až po mobilní zařízení.


Funkce Anti-Theft
K ochraně podnikových údajů uložených v chytrých telefonech v případě jejich ztráty nebo odcizení mají jejich uživatelé nebo správce systému možnost zablokovat tyto chytré telefony nebo z nich vzdáleně odstraňovat soubory, zprávy a seznamy kontaktů. Uživatel rovněž může zjistit, kdo je "novým vlastníkem" ztraceného zařízení.

  • SMS Block: Dojde-li ke ztrátě chytrého telefonu, může uživatel na číslo původní karty SIM odeslat "skrytou zprávu SMS". Tím dojde k zablokování přístupu k tomuto chytrému telefonu, dokud uživatel nezadá přednastavené heslo.
  • SMS Clean: Tato funkce je podobná možnosti SMS Block, avšak místo zablokování telefonního přístroje zajistí úplné vymazání jeho paměti.
  • SIM Watch: Jestliže chytrý telefon někdo odcizí, s velkou pravděpodobností tento "nový vlastník" okamžitě vyjme původní kartu SIM. Funkce hlídání karty SIM, SIM Watch, zabrání "novému vlastníkovi" v přístupu k jakýmkoli osobním údajům, není-li do zařízení vložena původní karta SIM. Jestliže je původní karta SIM nahrazena jinou kartou, odešle funkce SMS Watch bez vědomí "nového vlastníka" původnímu uživateli nové telefonní číslo zařízení.

Antivirová ochrana
Kaspersky Mobile Security zajišťuje v reálném časem kontrolu přítomnosti škodlivých kódů ve všech příchozích souborech a v rámci všech připojení, čímž chrání váš přístroj před přijetím škodlivých programů. Správce systému má možnost nastavit ideální čas k provádění antivirové kontroly, která bude vykonávána automaticky. Je-li odhalen nakažený objekt, který nelze úspěšně vyléčit, je uložen do karanténní složky, nebo se odstraní.

Firewall
Správce systému může zvolit jednu z integrovaných úrovní ochrany bránou firewall na základě IP. V závislosti na zvolené úrovni bude bezpečnost uživatele zabezpečovat jedna či více restriktivních zásad.

Ochrana proti nevyžádaným zprávám SMS:
Blokování nevyžádaných zpráv lze zajistit přidáváním telefonních čísel známých zdrojů těchto zpráv, jmen určitých uživatelů a nežádoucích slov nebo frází do blokovacího seznamu. Uživatelé mají rovněž možnost přidávat adresy ze seznamu kontaktů do seznamu neblokovaných odesílatelů.

Automatické aktualizace:

Antivirové databáze jsou aktualizovány automaticky v intervalech nastavených správcem systému. Aktualizace jsou k dispozici prostřednictvím protokolů WAP/HTTP (GPRS, EDGE, Wi-Fi atd.) nebo prostřednictvím PC.

Snadné zavedení systému:
Nástroj Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition lze nainstalovat z jediného bodu jediným správcem bez ohledu na počet uživatelů mobilních zařízení v dané organizaci a nezávisle na tom, jsou-li tito uživatelé momentálně na jiných pobočkách či na zahraničních služebních cestách. Instalaci lze provést dvěma způsoby: prostřednictvím PC pomocí programů Microsoft ActiveSync nebo Nokia PC Suite, nebo prostřednictvím zprávy SMS obsahující odkaz na instalační balíček a konfiguraci z rozhraní Administration Console s využítím modemu GSM.

Flexibilní správa
V případě hromadného napadení virem nebo i jednoduše při výskytu rizika virové infekce má systémový správce možnost změnit bezpečnostní parametry mobilních zařízení veškerých uživatelů, nebo pouze pro specifickou skupinu. V rámci bezpečnostních zásad lze blokovat buď některé, nebo i veškeré změny nastavení prováděné samotnými uživateli a lze nuceně zachovávat nastavení definovaná správcem systému.

Úplná kontrola
Bez ohledu na to, je-li daný uživatel právě v kanceláři nebo mimo republiku, vždy máte úplnou kontrolu nad bezpečností jejich mobilních zařízení. Pokud je zařízení vybaveno přístupem k Internetu, automaticky vytváří spojení se serverem, přijímá aktualizace a zavádí nové systémové zásady vyžadované správcem systému.
Správce systému může kdykoli přijímat informace o kterémkoli z mobilních zařízení. Tyto informace zahrnují datum aktuálně posledního připojení k nástroji Kaspersky Administration Kit, stav antivirové ochrany a ochrany proti nevyžádaným zprávám a protokoly z modulů ochrany proti odcizení Anti-Theft a brány firewall.

 

 


Podporované operační systémy:

  •   Symbian 9.x Series 60 3rd (pouze Nokia)
  •   Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1
  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software