Antivírusy

Security pro MS Exchange 2003

Kaspersky® Security for Microsoft Exchange Server 2003 je řešení, které chrání uživatele podnikových systémů elektronické pošty před počítačovými viry a nevyžádanou poštou (tzv. spam).

Elektronická pošta se stala jedním z hlavních kanálů šíření škodlivých kódů. Napadení viry s epidemickým rozšířením způsobují společnostem značné finanční ztráty tím, že podkopávají integritu a důvěrnost důležitých informací. Společnosti navíc ztrácejí nezanedbatelné množství pracovního času jejich zaměstnanců, kteří musí ze svých schránek elektronické pošty denně mazat desítky a stovky nevyžádaných zpráv. Rovněž je nutné platit za větší objem síťových přenosů způsobených nevyžádanou poštou.

Kaspersky Security for Microsoft Exchange Server 2003 zajišťuje antivirovou kontrolu příchozích a odchozích zpráv a pošty uložené na serveru a dále zpráv ve společných složkách. Napomáhá také uživatelům systémů elektronické pošty blokovat nevyžádanou poštu na základě využití technologií rozpoznávání spamových útoků, jež tak doplňují podobné technologie poskytované společností Microsoft.

Program je součástí balíku:

Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security
Kaspersky Security pro Mail Server

 

Ks: 384 € s DPHKontrola v reálném čase: Tato funkce kontroluje příchozí a ochozí elektronickou poštu, včetně příloh téměř veškerých formátů, na přítomnost všech typů virů, trojských koňů a dalších škodlivých programů a případně je odstraňuje. Správce systému může navíc povolit antivirové kontroly poštovního provozu směrovaného přes daný server Exchange.

Kontroly v pozadí procesů na základě zvláštního požadavku a na základě stanoveného harmonogramu: Aplikace kontroluje složky a poštovní zprávy uložené na serveru na pozadí práce systému, čímž zajišťuje, že všechny objekty jsou zpracovány s využitím aktuální verze antivirových databází, aniž by docházelo ke znatelnému navýšení zatížení serveru.

Detekce potenciálně škodlivých programů: Používají-li se rozšířené antivirové databáze, je tato aplikace schopna odhalit a odstranit nejen známý škodlivý software, ale rovněž i potenciálně škodlivé programy. To se týká programů, které zobrazují různé reklamy, programů, které shromažďují údaje, dále tzv. dialerů, které automaticky vytvářejí telefonická spojení k placeným linkám, a další pomocné programy, jež mohou počítačoví zločinci používat ke svým nekalým úmyslům.

Prevence rozšíření virů: Aplikace je schopna sledovat aktivitu virů a odhalit jejich lavinovité šíření, čímž správcům systému umožňuje rychlé nasazení náležitých protiopatření: např. spuštění kontrolních úloh, aktualizace databází či zvýšení úrovně ochrany systému. Správce může být informován o šíření virů prostřednictvím e-mailu a v místní síti rovněž pomocí nástroje Net Send.

Záložní kopie: Před odstraněním zpráv uloží aplikace jejich záložní kopie, čímž se umožní případná obnova důležitých informací, jestliže selžou pokusy o vyléčení daného objektu nebo jestliže byla některá zpráva chybně vytříděna jako nevyžádaná pošta. Ke snadnějšímu nalezení objektů v záložním úložišti lze použít široký rozsah vyhledávacích parametrů.


Inteligentní technologie rozpoznávání nevyžádané pošty: Tato aplikace kontroluje u veškerých zpráv, které jsou přenášeny k Microsoft Exchange Server prostřednictvím protokolu SMTP přítomnost atributů nevyžádané pošty na základě filtrů tvořených formálními vlastnostmi (např. e-mailová adresa a adresa IP, velikost zprávy, hlavičky zpráv atd.). Zároveň analyzuje obsah a přílohy zpráv pomocí inteligentních technologií včetně jedinečných grafických charakteristických znaků, jež napomáhají odhalovat nevyžádanou poštu v obrazové podobě.

Ochrana proti hromadně zasílaným zprávám:
Tento produkt zabraňuje neoprávněnému použití poštovního serveru sledováním a blokováním pokusů o hromadné zasílání zpráv z počítačů v rámci dané organizace. Hromadné odesílání pošty mohou provádět pouze odesílatelé s náležitým oprávněním od správce sítě.

Klasifikace zpráv:
Správce může nastavit vlastní pravidla pro zpracování zpráv pro každou kategorii nevyžádané pošty. Tím se brání případným ztrátám důležitých informací: zprávy, které jsou již známé jako nevyžádaná pošta, lze blokovat, podezřelá pošta je doručována do složky Nevyžádaná pošta a formální zprávy (např. potvrzení o doručení zpráv a o přečtení zprávy) do složky Doručená pošta.


Optimalizace: Správce má možnost nastavovat program na základě bezpečnostních zásad příslušné společnosti a daných schopnostech hardwaru, např. zvolit typy škodlivých a potenciálně nebezpečných programů, které se mají detekovat, pomocí volby mezi standardními nebo rozšířenými antivirovými databázemi. Dále lze seřídit výkon aplikace v závislosti na aktuálním objemu pošty a počtu uživatelů či kontrolovat pouze potenciálně škodlivé objekty vyloučením určitých typů soubory z rozsahu kontrol.

Aktualizace databází:
Aktualizace antivirové databáze lze provádět na základě požadavku nebo automaticky podle daného harmonogramu z internetových serverů společnosti Kaspersky Lab nebo z lokálních aktualizačních serverů specifikovaných správcem. Některé moduly antivirového softwarového mechanismu a jazykové analýzy lze rovněž aktualizovat společně s databázemi.Antivirové databáze a databáze určené pro rozpoznávání nevyžádané pošty lze aktualizovat nezávisle na sobě.

Podrobné protokoly:
Správce systému může kontrolovat funkci aplikace a stav antivirové ochrany s využitím popisných protokolů ve formátu HTML nebo na základě evidencí událostí systému Windows. Četnost vytváření protokolů a rozsah informací, jež mají být v protokolech zaznamenávány, se nastavují ze strany správce systému. Protokoly se mohou ukládat na pevný disk, nebo je lze odesílat e-mailem.

Centrální správa:
Konfigurace a správa této aplikace se provádí prostřednictvím administračního rozhraní vestavěného do Microsoft Management Console (MMC), pohodlného a správcům již dobře známého nástroje pro správu systému, nebo pomocí nástroje Kaspersky® Administration Kit, jenž lze rovněž použít ke správě dalších produktů společnosti Kaspersky Lab.

Rychlá instalace: Interaktivní instalační a konfigurační režim využívaný programem ve výchozím nastavení je vhodný pro většinu systémů, což umožňuje začít program běžně používat, aniž by bylo třeba strávit množství času jeho instalací a konfigurací.


Hardwarové požadavky:

 • Intel Pentium 300 MHz nebo vyšší
 • 256 MB RAM
 • 50 MB volného místa na disku - pouze pro instalaci (neobsahuje místo potřebné pro zálohování apod.)

Softwarové požadavky:

 

Požadavky pro Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition:

 • Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition nebo vyšší
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition nebo vyšší
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition nebo vyšší

Požadavky pro Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition:

 • Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition nebo vyšší
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition nebo vyšší
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition nebo vyšší

Požadavky pro centrální administraci:

 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 nebo vyšší
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2003 a MMC verze 1.2 nebo vyšší

 

  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software