Antivírusy

Security pro MS Exchange 2007

Kaspersky Security pro Microsoft Exchange Server 2007 je řešení, které chrání uživatele podnikových systémů elektronické pošty před počítačovými viry.

Elektronická pošta se stala jedním z hlavních kanálů šíření škodlivých kódů. Napadení viry s epidemickým rozšířením způsobují společnostem značné finanční ztráty tím, že podkopávají integritu a důvěrnost důležitých informací.
Kaspersky Security for Microsoft Exchange Server 2007 zajišťuje antivirovou kontrolu příchozích a odchozích zpráv a pošty uložené na serveru a dále objektů ve společných složkách.

Program je součástí balíku:

Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security
Kaspersky Security pro Mail Server

 

Ks: 384 € s DPHKontrola v reálném čase: Tento program kontroluje příchozí a ochozí elektronickou poštu, včetně příloh téměř veškerých formátů, na přítomnost všech typů virů, trojských koňů a dalších škodlivých programů a případně je odstraňuje.

Kontroly v pozadí procesů na základě zvláštního požadavku a na základě stanoveného harmonogramu: Aplikace kontroluje úložiště poštovních zpráv a veřejné složky na serveru na pozadí práce systému, čímž zajišťuje, že všechny objekty jsou zpracovány s využitím aktuální verze antivirových databází, aniž by docházelo ke znatelnému navýšení zatížení serveru.

Detekce potenciálně škodlivých programů: Používají-li se rozšířené antivirové databáze, je tato aplikace schopna odhalit a odstranit nejen známý škodlivý software, ale rovněž i potenciálně škodlivé programy. To se týká programů, které zobrazují různé reklamy, programů, které shromažďují údaje, dále tzv. dialerů, které automaticky vytvářejí telefonická spojení k placeným linkám, a další pomocné programy, jež mohou počítačoví zločinci používat ke svým nekalým úmyslům.

Prevence rozšíření virů: Aplikace je schopna sledovat aktivitu virů a odhalit jejich lavinovité šíření, čímž správcům systému umožňuje rychlé nasazení náležitých protiopatření: např. spuštění kontrolních úloh, aktualizace databází či zvýšení úrovně ochrany systému. Správce může být informován o šíření virů prostřednictvím e-mailu.

Záložní kopie: Před provedením změn zpráv uloží aplikace jejich záložní kopie, čímž se umožní případná obnova důležitých informací, jestliže selžou pokusy o vyléčení daného objektu. Ke snadnějšímu nalezení objektů v záložním úložišti lze použít široký rozsah vyhledávacích parametrů.


Optimalizace: Správce má možnost nastavovat program na základě bezpečnostních zásad příslušné společnosti a daných schopnostech hardwaru, např. zvolit typy škodlivých a potenciálně nebezpečných programů, které se mají detekovat, pomocí volby mezi standardními nebo rozšířenými antivirovými databázemi. Dále lze seřídit výkon aplikace v závislosti na aktuálním objemu pošty a počtu uživatelů či kontrolovat pouze potenciálně škodlivé objekty vyloučením určitých typů soubory z rozsahu kontrol.

Aktualizace databází: Aktualizace antivirové databáze lze provádět na základě požadavku nebo automaticky podle daného harmonogramu z internetových serverů společnosti Kaspersky Lab nebo z lokálních aktualizačních serverů specifikovaných správcem. Některé moduly antivirového softwarového mechanismu lze rovněž aktualizovat společně s databázemi.

Podrobné protokoly: Správce systému může kontrolovat funkci aplikace a stav antivirové ochrany s využitím popisných protokolů ve formátu HTML nebo na základě evidencí událostí systému Windows. Četnost vytváření protokolů a rozsah informací, jež mají být v protokolech zaznamenávány, se nastavují ze strany správce systému. Protokoly se mohou ukládat na pevný disk, nebo je lze odesílat e-mailem.

Centrální správa:¨Konfigurace a správa této aplikace se provádí prostřednictvím administračního rozhraní vestavěného do Microsoft Management Console (MMC), pohodlného a správcům již dobře známého nástroje pro správu systému.

Rychlá instalace: Interaktivní instalační a konfigurační režim využívaný programem ve výchozím nastavení je vhodný pro většinu systémů, což umožňuje začít program běžně používat, aniž by bylo třeba strávit množství času jeho instalací a konfigurací.


Hardwarové požadavky:

Hardwarové požadavky korespondují s hardwarovými požadavky pro běh Microsoft Exchange Serveru 2007 SP1.

Softwarové požadavky:

Požadavky pro Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition:

 • Windows Server 2003 Standard x64 Edition SP2
 • Windows Server 2003 Enterprise x64 SP2
 • Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition SP2
 • Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition SP2
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition SP1
 • Windows Server 2008 Standard Edition x64
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition x64
 • Small Business Server 2008 Standard Edition
 • Small Business Server 2008 Premium Edition
 • Essential Business Server 2008 Standard Edition
 • Essential Business Server 2008 Premium Edition

Požadavky pro Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition:

 • Windows Server 2003 Standard x64 Edition SP2
 • Windows Server 2003 Enterprise x64 SP2
 • Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition SP2
 • Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition SP2
 • Windows Server 2008 Standard Edition x64
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition x64
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition with SP1

Požadavky pro centrální správu:

Microsoft Management Console 3.0
Jeden z následujících operačních systémů:

 • Microsoft Windows XP with SP2 or higher x64
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 Standard/Enterprise Edition with SP2
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 Standard Edition/
 • Enterprise Edition with SP2
 • Windows Server 2008 Standard/Enterprise Edition
 • Small Business Server 2008 Standard / Premium Edition
 • Essential Business Server 2008 Standard / Premium Edition

 

  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software